میشه از اعشار به عدد صحیح -عدد صحیح به اعشاری-اشعار به…

میشه از اعشار به عدد صحیح -عدد صحیح به اعشاری-اشعار به اعشار-عد صحیح به صحیح-تا یک یا تقسیمم اعشار-همراه با جواب بفرسیتن ممنون

———————————————-

لطفا از هر کدوم 5 تا

———————————————-

کسی بگه

———————————————-

چی نوشتین??

———————————————-

میشه بگین

———————————————-

اخه متوجه نشدم چی نوشتین?نمونه سوال میخواین?

———————————————-

نه ببین میشه میشه اعشار به عددد تقسیم 5تا تقسیم همراه با جواب

———————————————-

از این هر مورد 5تا تقسیم همراهههه با جواب لطفا

———————————————-

1134043354_320450

———————————————-

کسسی بگه

———————————————-

1134043354_320462

———————————————-

5موردددددد

———————————————-

اینارو میزارین

———————————————-

لطفا