علوم – فصل 6 و 7 – نیرو – بخش دوم ارائه : علیرضا لطفعلی…

علوم – فصل 6 و 7 – نیرو – بخش دوم

ارائه : علیرضا لطفعلی نژاد

ناحیه ۲ تبریز

گروه آموزشی پازینه تبریز

جهت مشاهده سایر مباحث آموزشی از لینک زیر استفاده کنید:

@Learning_Films_6