سلام خانم حسینی عزیزم عالی عالی امیدوارم منوحلال کنید…

سلام خانم حسینی عزیزم عالی عالی امیدوارم منوحلال کنید توگروه گفتم خانم حسنی هستند تواین گروه روی تیتر جمع وتفریق زده بودید ضرب وتقسیم گفت م پاک کنید امیدوارم منوحلال کنید

———————————————-

سلام . خب تخته مشکلی نداره همکار محترم
این بخش از کتاب یادآوری ضرب و تقسیم هست ولی قسمت اولش جمع و تفریق به روش های مختلف را توضیح داده بعد ضرب و تقسیم را آورده