اگرازمابخوان نقطه اشتراک ودستورزبانی بین کلمات(دست…

اگرازمابخوان نقطه اشتراک ودستورزبانی بین کلمات(دست های،احساسات،حاضران،قهرمانان،شهیدان،افتخارات،مسابقات،کشورها،گام های،عظمت های،آرزوها،واژه ها)پیداکنیم چی بایدبگیم

———————————————-

سلام همکاران عزیز میشه پاسخ بدین لطفا؟؟

———————————————-

همشون جمع هستند

———————————————-

سلام
همه جمع هستند و همگی ترکیب اضافی

———————————————-

1139485125_357060

———————————————-

1139485125_357061

———————————————-

1139485125_357062