1139485125_3569561139485125_356956

———————————————-

ما هدیه رو واسه ترم اول تا درس ۹ باید درس بدیم یا ده؟ واسم سواله ?

———————————————-

یه درس اینور اونور زیاد مهم نیست ولی من طبق بودجه بندی خودم پیش میرم ?