1134043354_3203001134043354_320300

———————————————-

درسته الان

———————————————-

خوبه,
من کامل ب صرب و تقسیما نگاه نکردم ولی خط ممیز رو زدی,و تو خارج قسمت هم ممیز زدی,درسته

———————————————-

میشه باقیمانده 18/

———————————————-

کدوم

———————————————-

این