1134043354_3202831134043354_320283

———————————————-

اولی نه

———————————————-

چند میشه

———————————————-

میشه به منم کمک کنیدممنون میشم

———————————————-

جای ۱رو با ۰ عوض کن

———————————————-

میشه درستش رو بنویسید

———————————————-

چیو

———————————————-

لطفا اگه کسی جواب درست رو می دونه بفرستخ

———————————————-

۹۷۳۰/۱