1134043354_3202731134043354_320273

———————————————-

کتابو نگاه کردین?

———————————————-

مثل تقسیم معمولیی انجام بده هرجا رسیدی ب ممیز ممیز بذار تو مقسوم علیه,
اگه میخوای حواست جمع باشه خط ممیز رو هم بکش تا پایین