?ریاضی ششم ?فصل اعشار ?کار در کلاس ۲ صفحه ۵۷ ?مدرس:رشاد…

?ریاضی ششم
?فصل اعشار
?کار در کلاس ۲ صفحه ۵۷
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6