? کلیپ با موضوع شهادت دانشمند هسته ای شهید مهندس فخری…

? کلیپ با موضوع شهادت دانشمند هسته ای شهید مهندس فخری زاده
???????????
???????????
❇️ثمین فرشباف هشتم ۳
❇️دبیرستان هاجر.
❇️مدیر :خانم حاجی پور.
❇️معاون پرورشی :خانم نعمت زاده
✅آلبوم تخصصی پرورشی ناحیه ۲ تبریز

[email protected]