کدومه

کدومه

———————————————-

اعشاری ها

———————————————-

ممنون

———————————————-

کسری میشه 1428/185

———————————————-

علامت زدنی ها ی بالاشم میگید مرسی

———————————————-

بیرونم،اینم دیگه راحته خودتون بزنین

———————————————-

باشه ممنونم