نیروی گرانشی یعنی جرم ضربدر شتاب جاذبه زمین شتاب گرانشی…

نیروی گرانشی یعنی جرم ضربدر شتاب جاذبه زمین
شتاب گرانشی یعنی ۹۰۸ نه و هشت دهم در کره زمین‌

———————————————-

اها حالا وزن هم میشه جرم ضرب در شتاب گرانش یاmg

———————————————-

بله دقیقا

———————————————-

خب پس نیروی گرانش و وزن یکی شدن که

———————————————-

تقریبا…مباحث تخصصیه فیزیکه..

———————————————-

بله
ولی فک کنم نیروی گرانش خیلی علمی نباشه همون شتاب گرانش هست که روی اجسام تاثیر میذاره و نیروی وزن جسم رو بوجود میاره و چون شتاب گرانش در سیارات مختلف متفاوت هست وزن هم متفاوت میشه

———————————————-

دقیقا

———————————————-

سپاس از شما همکار گرامی

———————————————-

خواهش می کنم.پایا و سلامت باشید