من انجام دادم ولی تااخرین مرحله ساده کردم اماجواب داخل…

من انجام دادم ولی تااخرین مرحله ساده کردم اماجواب داخل چهارجوابی نبود

———————————————-

این روشی که من براتون حل کردم یکی از راهبرد های حل مسئله هستش به اسم ” راهبرد حل مسئله به کمک مسائل ساده‌تر” به جای طی کردن ضرب و جمع و … پیچیده از یه راه ساده‌تر استفاده کردم تا بتونم‌این مسئله رو حل کنم. که راهبرد های حل مسئله مربوط میشه به فصل اول ریاضی هفتم