سلام وقت بخیر ببخشین کسی میدونه این برنامه ی جدید آموزشی…

سلام وقت بخیر ببخشین کسی میدونه این برنامه ی جدید آموزشی چطوره؟

———————————————-

خب هر چی باشه
قرار نیست هر چی میگن اجرا کنیم
شب و روز چشمون رو گوشی
مگه چیه
هر روز برنامه ای
هر روز یه کاری
عده ای از معلم ها خودشیرینی های راه انداختن که هم انتظار اولیا هم مسولین بالا بردن
نه شب نه روز همش تولید محتوا و …..
تورخدا بعضی دلسوزی شده بدبختی واسه پا