سلام وعرض ادب به همکاران بزرگوار لطفا پاسخ این سوال را…

سلام وعرض ادب به همکاران بزرگوار لطفا پاسخ این سوال را راهنمایی بفرمائید .
زهرا با چشمان بسته محتویات داخل یک جعبه را لمس می کند این جمله به کدام یک از مراحل روش علمی اشاره دارد . مشاهده آزمایش
فرضیه تفسیر کردن

———————————————-

مشاهده

———————————————-

مشاهده دقت و توجه با تمام حواس پنج گانه…اینجا باحس لامسه داره توجه می کنه

———————————————-

ممنون از پاسخگویی شما بزرگوار ????

———————————————-

خواهش می کنم.