سلام بزرگواران مطالب گروه خوندم استرس گرفتم یا من خیلی…

سلام بزرگواران
مطالب گروه خوندم استرس گرفتم
یا من خیلی عقبم یا شما خیلی جلو
من اوایل فصل سوم ریاضی
زمین پویا
ای وطن
هشتم مطالعات
??

———————————————-

سلام همین جا که هستید درسته منم دقیقا همین جام.بودجه بندی هم همین را میگه

———————————————-

سلام منم مثل شما هستم

———————————————-

سلام عزیزم
منم همینم
بقیه جلو هستن

———————————————-

پس من خیلی تخته گاز رفتم?