اطلاعات و معلومات اضافه باعث می شود مطالب کتاب را دقیق تر…

اطلاعات و معلومات اضافه باعث می شود مطالب کتاب را دقیق تر برای بچه ها بفهمانیم.

———————————————-

اطلاعات خود معلم اره نه اینکه همه اطلاعات رو بخاد یاد شاگرد بده.

———————————————-

فرمایشتون درسته..ولی سطح کلاس ها با هم فرق داره .بعضی مناطق بچه ها معلومات بالایی دارند و وظیفه معلم این نیست که آن ها را در همان حد نگه دارد باید ظرفیت آن ها را بالاتر ببرد.
به سطح کلاس بستگی داره .

———————————————-

اره اگه سطح کلاس بالا باشه واقعا حیفه.