1091242663_3541881091242663_354188

———————————————-

این درسته چون ۰/۰۷ کوچکتر از ۰/۲۹ است

———————————————-

۲ صدم پس چی

———————————————-

نه اون اشتباهه چون از کارت های ۸ و۷ برای بزرگترین استفاده شده ،دوباره نمیشه برا کوچکترین استفاده بشه

———————————————-

ولی آقای حمزه ای نوشتن ۲ صدم

———————————————-

اخه ۱۰ تا کارت داریم ۱۰ تاجای خالی ،از هر کارت برای یک جای خالی باید استفاده بشه

———————————————-

بنظرم اصلا به هم سوالات ربطی ندارند میتونید جداگانه حساب کنید

———————————————-

۲ صدم اشتباهه یک سری کارت باید برای دو قسمت بزرگترین و کوچک ترین استفاده بشه?
در دوره ضمن خدمت هم این شکلی گفتن
وگرنه اگر هر بار از کل کارت ها بود کم ترین حاصل تفریق ۲ صدم میشد .

———————————————-

???