?ریاضی ششم ?فصل اعشار ?کار در کلاس یک صفحه ی ۵۵…

?ریاضی ششم
?فصل اعشار
?کار در کلاس یک صفحه ی ۵۵
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6