چرا اینقدر برای این سوال جوابها مختلفه!!!!!

چرا اینقدر برای این سوال جوابها مختلفه!!!!!

———————————————-

توضیحات کامل فعالیت ص ۴۵ کتاب

قسمت الف )

نزدیکترین عدد به 10

10.123

و نزدیکترین عدد به 11
10.987

قسمت ب) باز پاسخ هست

بستگی داره که کدوم پنج کارت رو برداشته باشین که بزرگترین میشه یک عدد طبیعی و کوچکترین میشه اعشاری

مثلا اگه کارت های 0,1,2,3,4
43210
0.1234

ولی در کل, بزرگترین میشه
98765
و کوچکترین میشه
0.1234

قسمت پ)

تو کارت تکرار غیر مجاز هست و اینجا 10 کارت رنگی داریم 5 تا برای جمع و 5 تا برای تفریق

و جمع و تفریق رو کنار هم داریم یعنی مستقل از هم نیستن

اگه اول جمع رو انجام بدیم :

برای اینکه بیشترین رو داشته باشیم

کارت ها رو نوبتی قرار میدیم از بزرگترین کارت ها یعنی اگه برای عدد اول 9 رو گذاشتین برای عدد دومی 8 رو میذاریم
بعد برای اولی 7 و دومی 6 و آخر هم برای اولی 5 رو

–>97.5
+ 86
———
–>183.5

5 کارت باقی مونده که برای تفریق استفاده میشه اینجا باید امتحان کنیم ببینیم کدوم حاصلش کمتر میشه

کاری به اون صفری که خود سوال پشت ممیز قرار داده ندارین هدف 5 کارت رنگی هست که جاشون خالیه

0.31
-0.24
——–
0.07