نمونه تکلیف مهارت محور تلفیق درس فارسی و ریاضی( املاء…

نمونه تکلیف مهارت محور تلفیق درس فارسی و ریاضی( املاء کسری)
آموزگار: الهه صادقی پایه ی ششم.
آموزشگاه: فاطمیه
??