سلام یکی از همکاران از بنده در مورد درس آزاد فارسی (…

سلام

یکی از همکاران از بنده در مورد درس آزاد فارسی ( فرهنگ بومی ۱ ) پرسیدند که

آیا موضوع این درس میتونه یک قهرمان ملی و یا حتی کرونا باشه ؟ یا با توجه به موضوع درس، باید فرهنگ بومی باشه ؟

———————————————-

سوال منم هست
و اینکه چه مدت روی درس آزاد مانور بدیم.املا ازش بگیریم وکلی سوال دیگه

———————————————-

بله
فرهنگ بومی مطابق درس

———————————————-

سپاس فراوان