درس ۶هدیهدرس ۶هدیه

———————————————-

این دانش آموز اعتماد به نفس پایینی داره حضوری ۲هفته اومده کامل شناختمش اما نقاط مثبتش زیاده
من از ویس روخوانی بچه ها در تدریس سه درس هدیه ها درس ۴و۵و۶ استفاده کردم خیلی عالی ه

———————————————-

چه صدای قشنگ و آرامی داره..خوش صداست..استعداد قصه گویی داره به نظر من.