همکاران با من موافقید؟ تقسیم کسر یک روش بیشتر نداره اونم…

همکاران با من موافقید؟
تقسیم کسر یک روش بیشتر نداره اونم مخرج مشترک هست.

———————————————-

روش دیگه تبدیل به ضرب کنی و کسر دوم رو معکوس کنی

———————————————-

سلام
روش دوم معکوس کردن
روش سوم دور در دور=صورت
نزدیک در نزدیک = مخرج

———————————————-

ولی این روش برگشتش به روش مخرج مشترکه

———————————————-

همه روشها به مخرج مشترک برمیگردن

———————————————-

دراصل می دانیم که اینه راهکار اصلی اما برای ارایه راه حل پیشنهادی به دانش آموزان هست.

———————————————-

خب اتفاقا توی کتاب درسی این که چرا معکوس می کنیم گفته شده و بچه هاباید یاد بگیرن که در اصل تقسیم تبدیل به ضرب نمیشه

———————————————-

بله باید یادبگیرند اما خودشون به این نتیجه برسند خیلی بهتره تا اینکه معلم تلاش کنه بهشون بفهمونه

———————————————-

خب نظر من روش تدریس نبود
این نکته مهم است که اصلا تبدیل تقسیم به ضرب اتفاق نمیفته بلکه مخرج مشترک هست بازم