مادر بندرعباسی ؛ دخترش را به دلیل انجام ندادن تکالیف…مادر بندرعباسی ؛ دخترش را به دلیل انجام ندادن تکالیف مدرسه‌اش ؛ خفه کرد !

آیلار ؛ دختر ۸ ساله‌ای که روز ۳۰ آبان توسط مادرش به دلیل انجام ندادن تکالیف مجازی مدرسه‌اش با فشار داده شدن گلویش خفه شد.

?? @meanada ?

———————————————-

?‍♀. ای وای ….. دیگه تکلیف ندیم به بچه ها!!!! بعضی از خانواده ها جنبه ندارن!!!!