ایوای اولدومممممم?? اوشاخ اورمی قان الدی? نه به آموزش…ایوای اولدومممممم??
اوشاخ اورمی قان الدی?
نه به آموزش مجازی

@gadadan

———————————————-

ببخشید مادره مشکل داره والا آموزش مجازی ربطی نداره

———————————————-

الهی بمیرم طفلی بچه چه گناهی کرده این اولیای بی فکر برای خودنمایی و طنز این ویس هارو پخش میکنند
نتونستم تا آخر گوش کنم

———————————————-

چرا آخه می‌فرستید همچنین چیزیو?

———————————————-

?خدابه ما رحم کرده که شدیم معاون ??