‍ …. برگردی اگر ز نیمه راهت چوه آه برگردی شوی ستاره که…

‍ …. برگردی

اگر ز نیمه راهت چوه آه برگردی
شوی ستاره که در صبحگاه برگردی

چه می‌شود کمی از مهربانی خود را
بیاوری چو به این بی‌پناه برگردی

اگر چه عشوه و ناز و غرور در سر توست
خدا کند که مرا یک نگاه برگردی

به جان آینه‌ها کاش ای تمامی حُسن
برای دل که ندارد گناه، برگردی

چه خوب می‌شد اگر با امید آن که مرا
برون بیاوری از اشتباه، برگردی

شنیده‌ام که به درگاه آرزو رفتی
دعا کنم که شوی رو به راه برگردی

برای زادن عشقی دوباره قول تو بود؛
که چون ستاره شود پا به ماه برگردی

نیامدی و نیایی و من به صد امید
نشسته‌ام به شبی که پگاه برگردی

تو ای نشسته به غم، جان من حواست هست
از آن که بر تو زند قاهقاه برگردی؟

عطای توست خدایا به بنده آمرزش
مباد آن که از این روسیاه برگردی

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌_زاده

@pazhvak_roshangari
👇👇
@bare30p