#پیام_زندگی ۳۶۲ فردا هیچ وقت نخواهد آمد همچنان که گذشته…

#پیام_زندگی ۳۶۲

فردا
هیچ وقت نخواهد آمد
همچنان که گذشته را سر بازگشت نیست
امروز را
غنیمت بشمار
پیش از آن که آفتاب به لب بام برسد.

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌_زاده

شبتان آرام ،دلتان شاد ،خدای اطلسی ها پشت وپناهتان باد
به امید فردایی زیبا

@pazhvak_roshangari

👇👇
@bare30p