همکارای عزیز لطفا این سوال 👆👆👆و برام توضیح دهید🙏🙏🙏🙏

همکارای عزیز لطفا این سوال 👆👆👆و برام توضیح دهید🙏🙏🙏🙏

———————————————-

توضیحش رو خودش کامل نوشته

———————————————-

دانش اموزان متوجه نشدن اخه🤔🤔🤔🤔🤔

———————————————-

1139485125_356095

———————————————-

یه دنیا ممنون استاد🙏🙏🙏🙏

———————————————-

متشکرم بزرگوار🙏

———————————————-

1139485125_356102