همکاران گرامی نقش بدل رو چه طوری برای بچه ها توضیح بدیم؟؟

همکاران گرامی نقش بدل رو چه طوری برای بچه ها توضیح بدیم؟؟

———————————————-

سلام
ببخشیدبرای کلاس ششم؟

———————————————-

بله

———————————————-

ششم بدل نداریم

———————————————-

?بدل: برای توضیح یا تاکیداسم قبل ازخود می آید .این توضیح اضافی که درباره اسم می دهیم،بدل خوانده می شود.

?نکته: بدل معمولا بین دو کاما( ، ،) قرار می گیرد.

بدل معمولا یک یا چند کلمه است( جمله نیست.)

بدل را می توان به راحتی ازجمله حذف کرد بدون آن که ساختار ومفهوم جمله آسیب وارد شود.

?مثال: کتاب آسمانی ما مسلمانان، قرآن،معجزه ی پیامبر اکرم است. ((( قرآن بدل است)))

سعدی، شاعرقرن هفتم،اهل شیراز است.(((شاعران هفتم))) بدل است.

———————————————-

بزرگوارین… ممنون