سختی اش فقط ۵ روز

سختی اش فقط ۵ روز

———————————————-

مثل واکسینه هستش اولین روز درد خفیف ی هفته قطع میشه بعد یااااا امام زمان مرگ????

———————————————-

قوی باش
من دوبار گرفتم
حتی دکتر هم نرفتم

———————————————-

وقتی بچه بودیم واکسن میزدیم درد امپول اولش درد داشت بعد میومدیم خونه و از شب درد اصلیش شروع میشد دقیقا مثل کرونا

———————————————-

هزار ماشاالله خدا حفظتون???