‍ یار کاغذی عزیز برای تشنه دانش بود چو آب، کتاب نجات‌بخش…

‍ یار کاغذی عزیز

برای تشنه دانش بود چو آب، کتاب
نجات‌بخش دل از وحشت سراب، کتاب

چگونه می‌شود از حال دوست فارغ بود
که روی از رخ من گفت برمتاب، کتاب

برای هر که بپرسد ز راه روشن فکر
هزار بار بگویم فقط کتاب، کتاب

ز عطر کاغذی ذهن‌های نواندیش
رسانده‌است مرا تا به آفتاب، کتاب

مرا به جنبش نوخواستن فراخوانده است
هر آنچه را که خریدم در انقلاب، کتاب

سپاه جهل گریزان و خوار خواهد شد
اگر که پا نهد از علم در رکاب، کتاب

چگونه آینه پاک روشنی باشد
چنان که خاک بگیرد میان قاب، کتاب

کتاب معجزه مرد اُمّیِ مکه است
چنان که جلوه جاوید بوتراب، کتاب

به جام خلوت نازک خیالی هر شعر
مدام می‌دهدم جرعه های ناب، کتاب

نمی‌رود ز خیالم برون که در همه عمر
رسانده‌است مرا لطف بی‌حساب، کتاب

ز دست کی دهم آن یار کاغذی عزیز
که بوده‌است مرا اوج انتخاب، کتاب

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌_زاده
۲۴ آبان
روز کتاب و کتابخوانی
@pazhvak_roshangari

???
???
@bare30p