آموزش مفهومی ریاضی توسط استاد علی عرب مدرس شبکه آموزش…

آموزش مفهومی ریاضی توسط استاد علی عرب
مدرس شبکه آموزش (شبکه ۷)
مدرس کلاس های ضمن خدمت معلمان

☑️ تدریس درس به درس ریاضی هفتم ،هشتم و نهم
☑️ بیش از٣٠ ساعت آموزش آسان پایه هفتم
☑️ بیش از۴۸ساعت آموزش آسان پایه هشتم
☑️ بیش از ۴۸ساعت آموزش آسان پایه نهم
☑️ استفاده از روش های نوین در تدریس

شامل :
? آموزش سوالات متداول به صورت تصویری
? درک عمیق مطالب به کمک دست ورزی های ریاضی
? بازی های متنوع و مناسب
? آزمون های تستی در ۳ سطح با صدور کارنامه آنی
?

علی عرب ٠٩١٢۵۶١۴٠٢٠

ریاضی_هفتم
ریاضی_هشتم
ریاضی _ نهم

@ali_arab_math‌
@beautiful_math