1134043354_3181311134043354_318131

———————————————-

مقدار پولی که خرج کرده باهم جمع کنید مخرج مشترک بگیرین.
بعد از کلش کم کنید کل پول 21/21هست
چیزی که باقیمونده رو نصف وبا ۸۰۰ جمع کنید و..

———————————————-

ببخشید میشه بنویسید ..شرمنده

———————————————-

ببخشید بعدش رو میگید