1091242663_3518651091242663_351865

———————————————-

سلام .
پاسخ این سوال
ممنون میشم.
۴۵فکرکنم …

———————————————-

کسی نظرنداره ؟؟

———————————————-

۴۵×۳=135 متر

———————————————-

کوچکترین‌مضرب مشترک هر سه عددوپیدا میکنی میشه ۴۵ چون سه قسمت ×۳ میشه میاد ۱۳۵