? فیلم جلسه ی اول کلاس آنلاین ریاضی پیشرفته ی ششم و هوش…

? فیلم جلسه ی اول کلاس آنلاین ریاضی پیشرفته ی ششم و هوش ریاضی

? مدرس : رحمان آقائی از استان آذربایجان شرقی

? مبحث : الگو های مهم ( حسابی ، مربعی ، مشتق مربعی ، مستطیلی ، مشتق مستطیلی )
پیدا کردن سکه ی تقلبی ( حل سوالات پیدا کردن سکه ی تقلبی زیر ۱۰ ثانیه )