‏عکس از Amin‏عکس از Amin

———————————————-

1+ و 149 و17- و شش سوم و 0 اعداد صحیح هستند

———————————————-

اعداد اعشاری چی ؟؟

———————————————-

یعنی چی؟
از شما خواسته اعداد صحیح رو مشخص کنید.

———————————————-

اعداد اعشاری در اینجا صحیح نیستند.

———————————————-

???

———————————————-

???