سلام شب بخیر…. اگه هر یک از اساتید جواب این سوال رو…

سلام شب بخیر….
اگه هر یک از اساتید جواب این سوال رو می‌دونن.لطفا بفرستند.
انحلال‌پذیری شکر در آب در دمای 20 درجه سلسیوس در 100 سی سی آب،205 گرم است.اگر به ازای هر 20 درجه سانتیگراد افزایش دما،انحلال پذیری 50 گرم افزایش یابد.با سرد کردن 200 سی سی محلول سیر شده شکر در آب در دمای 60 درجه سانتیگراد تا 20 درجه سانتی گراد.چند گرم بلور تشکیل می شود؟