امین یک پنجم کتاب داستانش را خوانده است و اکنون مشغول…

امین یک پنجم کتاب داستانش را خوانده است و اکنون مشغول خواندن صفحه 24 است . چند صفحه از کتاب امین باقی مانده است ؟

———————————————-

سلام. با رسم شکل به راحتی می‌توان حل کرد. یک مستطیل رسم کرده و به پنج قسمت مساوی تقسیم کنید، روی یکی از قسمت‌ها ۲۴ بنویسید. قسمت‌های دیگر هم هر کدام ۲۴ هستند. پس کتاب در کل ۱۲۰ صفحه دارد اگر از ۱۲۰ صفحه ۲۴ صفحه برداریم می‌ماند ۹۶ صفحه

———————————————-

مرسی لطف کردین

———————————————-

۲۳

———————————————-

کل کتاب 115 صفحه است چون 23صفحه خونده و الان از یک پنجم دوم در حال مطالعه است