☝️☝️☝️??? ? برنامه ی درس پژوهی: فرایندی که از آن به عنوان…

☝️☝️☝️???

? برنامه ی درس پژوهی:

فرایندی که از آن به عنوان درس پژوهی نام برده می شود، یکی از انقلابی ترین مبانی در آموزش ابتدایی در سطح دنیا محسوب می‌شود و چه بسا اگر با سیاست گذاری های صحیح و تلاش جمعی معلمان فعال در آموزش ابتدایی همراه شود، می تواند کشور ما را در طی ۱۰ الی ۲۰ سال آینده به یکی از کشورهای سطح اول دنبا در آموزش، صنعت و تکنولوژی تبدیل کند.

?معاونت آموزش ابتدایی شهرستان سقز با همت کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی بر آن است تا مانند سال های گذشته در کنار همکاران گرامی، کارهای ارزنده ای را در این زمینه به جامعه ی آموزش و پرورش کشور ارائه نماید.

❇️ همکاران گرامی می توانند تا اول اسفندماه سال جاری آثار خود را به گروه های آموزشی ابتدایی ارسال نمایند.

در ضمن، آقای مسعود درخشان با شماره تماس 09183759215، دبیر اجرایی برنامه ی درس پژوهی، پاسخگوی سؤالات همکاران گرامی خواهد بود.

کارشناسی گروه های آموزشی ابتدایی نیز با شماره تماس 08736228324 پاسخگوی همکاران می باشد.