همیشه وقتی آیفون زنگ میزنه بابام، به جای اینکه جواب…

همیشه وقتی آیفون زنگ میزنه

بابام، به جای اینکه جواب آیفونو بده

منو نگاه میکنه میگه کیه؟ ?

———————————————-

شمام بگین
واقعا بابا جون
کیه؟؟??????

———————————————-

کی میتونه باشه??

———————————————-

در باز شود
دیده شود
بلکه…??