#ریاضی ششم #فصل دوم(کسر) #حل دو سوال مهم درباره ی جمع و…

#ریاضی ششم
#فصل دوم(کسر)
#حل دو سوال مهم درباره ی جمع و تفریق عدد صحیح با مخلوط

#مدرس:رشاد عزیزی
#آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
#مدرسه شاهد امید کرانی
??????????????????
@Reshadazizi6