? جلسه ی اول از درس چهارم قرآن ? پایه ششم @sheshomo5 ? رز…

? جلسه ی اول از درس چهارم قرآن ?
پایه ششم
@sheshomo5
? رز آبی ?

⚛ ✍ کانال پنجم و کانال ششم