#کاردستی #فواره این آزمایش برای دانش آموزان بسیار جالب…

#کاردستی
#فواره

این آزمایش برای دانش آموزان بسیار جالب است حتما امتحان کنید.
مناسب پایەهای اول تا ششم
کامل ترین کانال آموزش
هنر و بازی های کودک ???
@chikdsart_6452