#محتوای_الکترونيكي ششم ابتدایی کار و فناوری _ فصل ۱…

#محتوای_الکترونيكي
ششم ابتدایی
کار و فناوری _ فصل ۱ (آشنایی با رایانه)
آموزگار:اکرم آقایی
آموزش و پرورش شهرستان مرند
? #آرشیو_تفکروفناوری_ششم
———————-
@tafakor_fanavary_sheshom6