متن سرود سیزده آبان شهرستان آباده آهنگساز و اجرا :استاد…

متن سرود سیزده آبان شهرستان آباده

آهنگساز و اجرا :استاد بهنام محمد بیگی
شاعر :سرکار خانم شفیعی

???

⭕در سیزده آبان
تجدید شد پیمان
⭕شیطان پریشان گشت
طاغوت حیران شد
⭕سالار آن نهضت
پیر جماران بود
⭕او با خدای خود
هم عهد و پیمان بود
⭕بوی قیام و خون
پیچید در ایران
⭕فریاد غالب شد
بر نیزه و باروت
⭕شد سیزده‌آبان
رسواگر طاغوت
⭕کفر و ستم یکسر
مغلوب ایمان شد
⭕بنیاد بد عهدان
یکباره ویران شد
⭕آن سیزده آبان
روز رشادت بود
⭕روز فداکاری
رزم و شهادت بود
⭕در گوش عالم ماند
آوای حق خواهان
⭕یاد آور آن روز
این سیزده آبان