سلام جواب این دوتا سوال لطفا???سلام جواب این دوتا سوال لطفا???

———————————————-

مکالمه
گریزان

———————————————-

خیلی ممنونم از لطف شما ?

———————————————-

۱۷ گزینه مکالمه از نظر ریشه حروف یکسان نیستند
۱۸گزینه ب

———————————————-

???سپاس بی کران

———————————————-

خواهش میکنم?