سلام تورا باتمام لبخندهای کودکیت دوست دارم. تورا با تمام…

سلام

تورا باتمام لبخندهای کودکیت دوست دارم. تورا با تمام معصومیتی که درچشمانت جای داده ای دوست دارم. تورا با تمام شوق و شوری که در وجودت انبار کرده ای، دوست دارم و روزت را تا همیشه به وجود نازنینت تبریک می گویم.
قرار نبود از پشت این صفحه کوچک، دلتنگی نبودت در مدرسه را بنویسم. قرارنبود آه بکشم و از دوریت نالان باشم. کاش مثل گذشته تو را در آغوش می گرفتم و صمیمانه روزت را به تو تبریک می گفتم. کاش صدای شادیهای کودکیت را دوباره هر روز در مدرسه می شنیدم و دلم را به موسیقی خنده هایت خوش می کردم.
اما من ایمان دارم که روزهای خوب دوباره خواهند آمد،که حالمان دوباره خوب خواهد شد.
ودر آخر ، به رسمِ “مادربزرگم” برایت دعاهای خوب می کنم…
?دعا می کنم لبخندهایت از تهِ دل باشد ، و غصه هایت سطحی و زود گذر…
?دعا می کنم مسیرِ موفقیتت هموار باشد و انگیزه هایِ صعود و پروازت ، بسیار…
?دعا می کنم هرگز در پیچ و تابِ زمانه ، بی پناه نباشی ،
هرگز محتاجِ دستِ بی انصافِ دنیا نشوی…
هرگز دلت نگیرد ،
و چشم هایِ روشنت ، هیچ زمانی خیس و اشک آلود نباشد…
و کسانی کنارت باشند ؛
که تو را می فهمند و هوایِ دلت را دارند…
من خوشبختی ات را ، شادی ات را ، آرامشت را ؛
من آرزوهایِ زیبایِ کودکانه ات را آرزو می کنم …
آرزو می کنم به معنایِ واقعی “زندگی کنی.
روزت مبارک عزیز دلم ????

دوستدار همیشگی شما آموزگار کلاس ششم…