1062046817_874271062046817_87427

———————————————-

همکاران لطفا رابطه این الگو رو لطف کنین

———————————————-

2+6=8
6+8=14
8+14=22

———————————————-

????

———————————————-

رابطه ش مد نظرم بود
اینکه عدد شکل پنجاهم چند؟؟