#علوم ششم #درس پنجم #آزمایش کوه آتش‌فشان(آمونیوم دی…

#علوم ششم
#درس پنجم
#آزمایش کوه آتش‌فشان(آمونیوم دی کرومات)
#بااستفاده از تکنیک پرده سبز

#مدرس:رشاد عزیزی
#آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
#مدرسه:شاهد امید کرانی